COVID19

Vi följer utvecklingen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vi fortsätter att bedriva god vård och följer strikta hygieniska rutiner för att varken våra patienter eller vi ska utsättas för någon smittofara.

Patienter med symptom på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, snuva, feber och halsont avrådes strikt från att komma till oss. Detta informeras tydligt utanför kliniken som i sms-form dagen innan ett bokat besök.

Vi vill inte exponera riskpatienter för eventuell smittspridning varför vi om möjligt ombokar dessa. Till riskpatienter räknas just nu patienter i ålder 70+ samt med underliggande sjukdomar såsom cancersjukdom, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom t ex KOL, diabetes samt svårinställt högt blodtryck.
Friska patienter kan behandlas som vanligt.

Behov av tandvård och i riskgrupp?

Vi vet att du som är över 70 år eller i riskgrupp ska undvika kontakter som inte är nödvändiga. Samtidigt är en försämrad munhälsa också en risk för hälsan. Vi vill därför erbjuda dig möjlighet att komma för kontroll med så liten exponering som är möjligt. Vi kan exempelvis ta emot dig tidigt på morgonen eller senare på dagen utan andra patienter i väntrummet. Då minimerar vi smittrisken. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Avvikande telefon- och öppettider

På grund av det pågående Covid19-utbrottet har korttidspermittering införts på samtliga Praktikertjänsts-tandvårdskliniker. Det innebär att vi from 30/3 har avvikande öppet- och telefontider. Vi kommer dock att ha öppet varje dag för att finnas där för våra patienter så mycket som möjligt.

Våra telefontider är: 8:15-12:00. Övrig tid hänvisar vi till vår mail: info@stortorget13.se

MÅNDAG: 8:20-17:00
TISDAG: 8:00-17:00
ONSDAG: 8:00-12:30
TORSDAG: 8:45-15:10
FREDAG: 8:00-14:00

Comments are closed.