Detaljerad prislista

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder (Åtgärder 100)

101 – Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 835 kr (Ref. 845 kr)

103 – Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 402 kr (Ref. 370 kr)

107 – Omfattande, kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 1346 kr (Ref. 1 055 kr)

108 – Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1876 kr (Ref. 1 725 kr)

111 – Basundersökning, utförd av tandhygienist 671 kr (Ref. 635 kr)

112 – Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 886 kr (Ref. 825 kr)

113 – Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 281 kr (Ref. 270 kr)

114 – Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 520 kr (Ref. 510 kr)

115 – Konsultation specialisttandvård 885 kr (Ref. 920 kr)

116 – Konsultation specialisttandvård, omfattande 1892 kr (Ref. 1845 kr)

121 – Röntgenundersökning av enskild tand 61 kr (Ref. 55 kr)

123 – Röntgenundersökning, helstatus 869 kr (Ref. 805)

124 – Panoramaröntgenundersökning 572 kr (Ref. 525 kr)

125 – Röntgenundersökning, extraoral 515 kr (Ref. 515 kr)

126 – Röntgenundersökning, omfattande 1062 kr (Ref. 985 kr)

127 – Röntgenundersökning, delstatus 195 kr (Ref. 195 kr)

128 – Röntgenundersökning, större delstatus 335 kr (Ref. 335 kr)

141 – Studiemodeller för behandlingsplanering 677 kr (Ref. 595)

161 – Salivsekretionsmätning 627 kr (Ref. 600)

162 – Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 347 kr (Ref. 330 kr)

163 – Biopsi 1051 kr (Ref. 980 kr)

164 – Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 567 kr (Ref. 545 kr)

Hälsofrämjande åtgärder (Åtgärder 200)

201 – Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar 479 kr (Ref. 415 kr)

204 – Profylaxskena, per skena 765 kr (Ref. 795 kr)

205 – Fluorbehandling, kortare behandlingstid 176 kr (Ref. 170 kr)

206 – Fluorbehandling 352 kr (Ref. 340 kr)

207 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 270 kr (Ref. 270 kr)

208 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 500 kr (Ref. 500 kr)

209 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 755 kr (Ref. 795 kr)

Sjukdomsbehandlande åtgärder (Åtgärder 300)

301 – Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 435 kr (Ref. 405 kr)

302 – Sjukdoms- eller smärtbehandling 820 kr (Ref. 760 kr)

303 – Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1216 kr (Ref. 1125 kr)

304 – Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1650 kr (Ref. 1685 kr)

311 – Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 495 kr (Ref. 415 kr)

312 – Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 176 kr (Ref. 165 kr)

313 – Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1078 kr (Ref. 1 035 kr)

314 – Beteendemedicinsk behandling 501 kr (Ref. 480 kr)

321 – Icke-operativ behandling av kariessjukdom 534 kr (Ref. 420 kr)

322 – Stegvis exkavering 1205 kr (Ref. 1115 kr)

341 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 480 kr (Ref. 500 kr)

342 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1056 kr (Ref. 1015 kr)

343 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1568 kr (Ref. 1505 kr)

Kirurgiska åtgärder (Åtgärder 400)

401 – Tanduttagning, en tand 1106 kr (Ref. 1025 kr)

402 – Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1821 kr (Ref. 1690)

403 – Tanduttagning, tillkommande, enkel 198 kr (Ref. 185 kr)

404 – Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant 4065 kr (Ref. 3120)

405 – Omfattande dentoalveolär kirurgi 5429 kr (Ref. 4160 kr)

406 – Tanduttagning, övertalig tand 1407 kr (Ref. 1025 kr)

407 – Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2206 kr (Ref. 2055 kr)

420 – Implantat, per styck 4322 kr (Ref. 2815)

421 – Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 4190 kr (Ref. 3620 kr)

422 – Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1601 kr (Ref. 1505 kr)

423 – Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 5585 kr (Ref. 4830 kr)

424 – Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1799 kr (Ref. 1690 kr)

425 – Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 7680 kr (Ref. 6665 kr)

426 – Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2409 kr (Ref. 2255 kr)

427 – Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 5253 kr (Ref. 3975 kr)

428 – Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 7013 kr (Ref. 4805 kr)

429 – Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4213 kr (Ref. 3920 kr)

430 – Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 1623 kr (Ref. 1510 kr)

431 – Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2679 kr (Ref. 2530 kr)

432 – Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2090 kr (Ref. 1885 kr)

435 – Avlägsnande av ett implantat 1106 kr (Ref. 1025 kr)

436 – Avlägsnande av ett implantat, enkel 198 kr (Ref. 185 kr)

441 – Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2723 kr (Ref. 2535 kr)

442 – Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3861 kr (Ref. 3585 kr)

443 – Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3674 kr (Ref. 3415 kr)

444 – Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5011 kr (Ref. 4650 kr)

445 – Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5011 kr (Ref. 4650 kr)

446 – Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1942 kr (Ref. 1815 kr)

447 – Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1315 kr (Ref. 1225 kr)

448 – Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 803 kr (Ref. 745 kr)

480 – Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 347 kr (Ref. 325 kr)

Rotbehandling (Åtgärder 500)

501 – Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3641 kr (Ref. 3395)

502 – Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4417 kr (Ref. 4095)

503 – Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5517 kr (Ref. 5135 kr)

504 – Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6012 kr (Ref. 5600 kr)

520 – Akut endodontisk behandling, annan behandlare 890 kr (Ref. 905 kr)

521 – Akut trepanation och kavumextirpation 858 kr (Ref. 800 kr)

522 – Komplicerad kanallokalisation 864 kr (Ref. 805 kr)

523 – Stiftborttagning 1260 kr (Ref. 1170 kr)

541 – Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3938 kr (Ref. 3660 kr)

542 – Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma 1111 kr (Ref. 1030 kr)

Bettfysiologiska åtgärder (Åtgärder 600)

601 – Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3757 kr (Ref. 3 530 kr)

602 – Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4788 kr (Ref. 3 530 kr)

603 – Reponeringsskena, per skena 5682 kr (Ref. 5 605 kr)

604 – Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2316 kr (Ref. 2 110 kr)

606 – Motorisk aktivering 528 kr (Ref. 510 kr)

607 – Bettslipning för ocklusal stabilisering 809 kr (Ref. 750 kr)

Reparativa åtgärder (Åtgärder 700)

701 – Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 655 kr (Ref. 605 kr)

702 – Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1034 kr (Ref. 960 kr)

703 – Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1232 kr (Ref. 1145 kr)

704 – Fyllning av en yta på molar eller premolar 836 kr (Ref. 775 kr)

705 – Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1227 kr (Ref. 1140 kr)

706 – Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1639 (Ref. 1515 kr)

707 – Krona i plastiskt material, klinikframställd 1859 kr (Ref. 1725 kr)

708 – Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 589 kr (Ref. 545 kr)

Protetiska åtgärder (Åtgärder 800)

800 – Permanent tandstödd krona, en per käke 6303 kr (Ref. 5755 kr)

801 – Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4785 kr (Ref. 4470 kr)

802 – Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3394 kr (Ref. 3150 kr)

803 – Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1612 kr (Ref. 1505 kr)

804 – Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2415 kr (Ref. 2205 kr)

805 – Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 3691 kr (Ref. 1875 kr)

806 – Radikulärförankring vid avtagbar protes 3691 kr (Ref. 3425 kr)

807 – Semipermanent krona eller hängande led, per led 2350 kr (Ref. 2455 kr)

808 – Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion 1100 kr (Ref. 3360 kr)

809 – Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1084 kr (Ref. 1050 kr)

811 – Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 600 kr (Ref. 560 kr)

812 – Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1590 kr (Ref. 1470 kr)

813 – Broreparation med tandteknisk insats 4862 kr (Ref. 4490 kr)

814 – Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8399 kr (Ref. 7760 kr)

815 – Sadelkrona (Ref. 5195 kr)

822 – Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4037 kr (Ref. 3660 kr)

823 – Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5599 kr (Ref. 5160 kr)

824 – Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 11765 kr (Ref. 10975 kr)

825 – Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd 13294 kr (Ref. 12420 kr)

826 – Attachments, per styck 105 kr (Ref. 95 kr)

827 – Hel underkäksprotes 9911 kr (Ref. 9270 kr)

828 – Hel överkäksprotes 9911 kr (Ref. 9270 kr)

829 – Immediatprotes, hel käke 7502 kr (Ref. 6950 kr)

831 – Justering av avtagbar protes 407 kr (Ref. 375 kr)

832 – Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1359 kr (Ref. 1255 kr)

833 – Rebasering av protes 2767 kr (Ref. 2555 kr)

834 – Lagning av protes där avtryck krävs 2134 kr (Ref. 1950 kr)

835 – Rebasering och lagning av protes 3273 kr (Ref. 3035 kr)

836 – Komplicerad lagning av protes 4191 kr (Ref. 3810 kr)

837 – Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7128 kr (Ref. 6575 kr)

839 – Inmontering av förankringselement, per käke 3234 kr (Ref. 2985 kr)

845 – Ocklusionskorrigerande bettslipning 2101 kr (Ref. 1935 kr)

846 – Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5830 kr (Ref. 5055 kr)

847 – Klammerplåt 4202 (Ref. 3960 kr)

848 – Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 589 kr (Ref. 545 kr)

850 – Implantatförankrad krona, en per käke 8465 kr (Ref. 8 105 kr)

852 – Implantatförankrad krona, flera i samma käke 6523 kr (Ref. 6 285 kr)

853 – Hängande led vid implantatförankrad bro 2415 kr (Ref. 2 205 kr)

854 – Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2305 kr (Ref. 2 145 kr)

855 – Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 468 kr (Ref. 540 kr)

856 – Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1271 kr (Ref. 1 290 kr)

857 – Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 413 kr (Ref. 490 kr)

858 – Distans inklusive distansskruv, per styck 1238 kr (Ref. 1 255 kr)

859 -Integrerad distans/kopplingskomponent 1075 kr (Ref. 1 075 kr)

861 – Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 34194 kr (Ref. 31 860 kr)

862 – Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 36289 kr (Ref. 33 840 kr)

863 – Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 37901 kr (Ref. 35 370 kr)

865 – Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 33083 kr (Ref. 30 380 kr)

871 – Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 18673 kr (Ref. 17 350 kr)

872 – Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 20812 kr (Ref. 19 555 kr)

873 – Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 23628 kr (Ref. 22 105 kr)

874 – Tillägg för alveolarbar på två implantat 3372 kr (Ref. 4 145 kr)

875 – Tillägg för alveolarbar på tre implantat 3735 (Ref. 4 700 kr)

876 – Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 4400kr (Ref. 5 605 kr)

877 – Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 15296 kr (Ref. 14 390 kr)

878 – Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 303 kr (Ref. 280 kr)

880 – Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2299 kr (Ref. 2 125 kr)

881 – Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1194 kr (Ref. 1 105 kr)

882 – Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 35004 kr (Ref. 2 900 kr)

883 – Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 6105 kr (Ref. 5 615 kr)

884 – Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 11176 kr (Ref. 10 355 kr)

888 – Fästskruv/broskruv, per styck 180 180 889 – Distansskruv, per styck 193 kr (Ref. 370 kr)

Comments are closed.