Detaljerad prislista

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder (Åtgärder 100)

101 – Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 880 kr (Ref. 865 kr)

103 – Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 402 kr (Ref. 375 kr)

107 – Omfattande, kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 1346 kr (Ref. 1 070 kr)

108 – Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1876 kr (Ref. 1 740 kr)

111 – Basundersökning, utförd av tandhygienist 671 kr (Ref. 660 kr)

112 – Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 870 kr (Ref. 855 kr)

113 – Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 285 kr (Ref. 280 kr)

114 – Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 525 kr (Ref. 525 kr)

115 – Konsultation specialisttandvård 950 kr (Ref. 950 kr)

116 – Konsultation specialisttandvård, omfattande 1905 kr (Ref. 1905 kr)

121 – Röntgenundersökning av enskild tand 65 kr (Ref. 60 kr)

123 – Röntgenundersökning, helstatus 869 kr (Ref. 820)

124 – Panoramaröntgenundersökning 572 kr (Ref. 530 kr)

125 – Röntgenundersökning, extraoral 515 kr (Ref. 520 kr)

126 – Röntgenundersökning, omfattande 1062 kr (Ref. 1005 kr)

127 – Röntgenundersökning, delstatus 195 kr (Ref. 195 kr)

128 – Röntgenundersökning, större delstatus 340 kr (Ref. 340 kr)

141 – Studiemodeller för behandlingsplanering 677 kr (Ref. 600)

161 – Salivsekretionsmätning 635 kr (Ref. 625)

162 – Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 400 kr (Ref. 400 kr)

163 – Biopsi 1051 kr (Ref. 995 kr)

164 – Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 567 kr (Ref. 610 kr)

Hälsofrämjande åtgärder (Åtgärder 200)

201 – Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar 430 kr (Ref. 430 kr)

204 – Profylaxskena, per skena 815 kr (Ref. 815 kr)

205 – Fluorbehandling, kortare behandlingstid 180 kr (Ref. 175 kr)

206 – Fluorbehandling 350 kr (Ref. 350 kr)

207 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 280 kr (Ref. 280 kr)

208 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 530 kr (Ref. 530 kr)

209 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 825 kr (Ref. 825 kr)

Sjukdomsbehandlande åtgärder (Åtgärder 300)

301 – Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 435 kr (Ref. 410 kr)

302 – Sjukdoms- eller smärtbehandling 820 kr (Ref. 770 kr)

303 – Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1216 kr (Ref. 1140 kr)

304 – Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1650 kr (Ref. 1710 kr)

311 – Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 495 kr (Ref. 430 kr)

312 – Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 180 kr (Ref. 175 kr)

313 – Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1078 kr (Ref. 1 075 kr)

314 – Beteendemedicinsk behandling 501 kr (Ref. 495 kr)

321 – Icke-operativ behandling av kariessjukdom 534 kr (Ref. 435 kr)

322 – Stegvis exkavering 1205 kr (Ref. 1135 kr)

341 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 515 kr (Ref. 530 kr)

342 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1130 kr (Ref. 1035 kr)

343 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1568 kr (Ref. 1560 kr)

Kirurgiska åtgärder (Åtgärder 400)

401 – Tanduttagning, en tand 1106 kr (Ref. 1035 kr)

402 – Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1821 kr (Ref. 1715)

403 – Tanduttagning, tillkommande, enkel 198 kr (Ref. 185 kr)

404 – Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant 4065 kr (Ref. 3165)

405 – Omfattande dentoalveolär kirurgi 5429 kr (Ref. 4220 kr)

406 – Tanduttagning, övertalig tand 1407 kr (Ref. 1035 kr)

407 – Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2206 kr (Ref. 2085 kr)

408 – Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 220 kr (Ref. 4 220 kr)

420 – Implantat, per styck 4322 kr (Ref. 2855)

421 – Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 4190 kr (Ref. 3330 kr)

422 – Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1601 kr (Ref. 1525 kr)

423 – Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 5585 kr (Ref. 4725 kr)

424 – Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1799 kr (Ref. 1710 kr)

425 – Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 7680 kr (Ref. 6415 kr)

426 – Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2409 kr (Ref. 2285 kr)

427 – Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 5253 kr (Ref. 4035 kr)

428 – Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 7013 kr (Ref. 4880 kr)

429 – Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4213 kr (Ref. 3980 kr)

430 – Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 1623 kr (Ref. 1535 kr)

431 – Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2679 kr (Ref. 2565 kr)

432 – Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2090 kr (Ref. 1910 kr)

435 – Avlägsnande av ett implantat 1106 kr (Ref. 1035 kr)

436 – Avlägsnande av ett implantat, enkel 198 kr (Ref. 185 kr)

446 – Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1942 kr (Ref. 1840 kr)

447 – Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1315 kr (Ref. 1225 kr)

448 – Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 803 kr (Ref. 755 kr)

480 – Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 347 kr (Ref. 335 kr)

Rotbehandling (Åtgärder 500)

501 – Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3641 kr (Ref. 3445)

502 – Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4417 kr (Ref. 4150)

503 – Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5517 kr (Ref. 5210 kr)

504 – Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6012 kr (Ref. 5680 kr)

520 – Akut endodontisk behandling, annan behandlare 947 kr (Ref. 920 kr)

521 – Akut trepanation och kavumextirpation 858 kr (Ref. 810 kr)

522 – Komplicerad kanallokalisation 864 kr (Ref. 815 kr)

523 – Stiftborttagning 1260 kr (Ref. 1190 kr)

541 – Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3938 kr (Ref. 3710 kr)

542 – Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma 1111 kr (Ref. 1045 kr)

Bettfysiologiska åtgärder (Åtgärder 600)

601 – Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3757 kr (Ref. 3 575 kr)

602 – Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4788 kr (Ref. 3 575 kr)

603 – Reponeringsskena, per skena 5682 kr (Ref. 5 680 kr)

604 – Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2316 kr (Ref. 2 140 kr)

606 – Motorisk aktivering 528 kr (Ref. 525 kr)

607 – Bettslipning för ocklusal stabilisering 809 kr (Ref. 760 kr)

Reparativa åtgärder (Åtgärder 700)

701 – Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 655 kr (Ref. 615 kr)

702 – Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1034 kr (Ref. 975 kr)

703 – Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1232 kr (Ref. 1160 kr)

704 – Fyllning av en yta på molar eller premolar 995 kr (Ref. 785 kr)

705 – Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1460 kr (Ref. 1155 kr)

706 – Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1850 (Ref. 1540 kr)

707 – Krona i plastiskt material, klinikframställd 1859 kr (Ref. 1750 kr)

708 – Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 589 kr (Ref. 555 kr)

Protetiska åtgärder (Åtgärder 800)

800 – Permanent tandstödd krona, en per käke 6303 kr (Ref. 5835 kr)

801 – Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4785 kr (Ref. 4535 kr)

802 – Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3394 kr (Ref. 3195 kr)

803 – Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1612 kr (Ref. 1525 kr)

804 – Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2415 kr (Ref. 2235 kr)

805 – Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 3691 kr (Ref. 1900 kr)

806 – Radikulärförankring vid avtagbar protes 3691 kr (Ref. 3475 kr)

807 – Semipermanent krona eller hängande led, per led 2490 kr (Ref. 2490 kr)

808 – Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion 3405 kr (Ref. 3405 kr)

809 – Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1084 kr (Ref. 1065 kr)

811 – Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 600 kr (Ref. 570 kr)

812 – Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1590 kr (Ref. 1495 kr)

813 – Broreparation med tandteknisk insats 4862 kr (Ref. 4555 kr)

814 – Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8399 kr (Ref. 7870 kr)

815 – Sadelkrona 5395 kr (Ref. 5270 kr)

822 – Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4037 kr (Ref. 3715 kr)

823 – Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5599 kr (Ref. 5230 kr)

824 – Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 11765 kr (Ref. 11135 kr)

825 – Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd 13294 kr (Ref. 12605 kr)

826 – Attachments, per styck 105 kr (Ref. 100 kr)

827 – Hel underkäksprotes 9911 kr (Ref. 9395 kr)

828 – Hel överkäksprotes 9911 kr (Ref. 9395 kr)

829 – Immediatprotes, hel käke 7502 kr (Ref. 7050 kr)

831 – Justering av avtagbar protes 407 kr (Ref. 380 kr)

832 – Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1359 kr (Ref. 1270 kr)

833 – Rebasering av protes 2767 kr (Ref. 2590 kr)

834 – Lagning av protes där avtryck krävs 2134 kr (Ref. 1980 kr)

835 – Rebasering och lagning av protes 3273 kr (Ref. 3075 kr)

836 – Komplicerad lagning av protes 4191 kr (Ref. 3865 kr)

837 – Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7128 kr (Ref. 6670 kr)

839 – Inmontering av förankringselement, per käke 3234 kr (Ref. 3025 kr)

845 – Ocklusionskorrigerande bettslipning 2101 kr (Ref. 1965 kr)

846 – Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5830 kr (Ref. 4790 kr)

847 – Klammerplåt 4202 (Ref. 4015 kr)

848 – Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 589 kr (Ref. 555 kr)

850 – Implantatförankrad krona, en per käke 8465 kr (Ref. 8 225 kr)

852 – Implantatförankrad krona, flera i samma käke 6523 kr (Ref. 6 380 kr)

853 – Hängande led vid implantatförankrad bro 2415 kr (Ref. 2 235 kr)

854 – Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2305 kr (Ref. 2 175 kr)

855 – Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 550 kr (Ref. 550 kr)

856 – Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1425 kr (Ref. 1 425 kr)

857 – Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 495 kr (Ref. 495 kr)

858 – Distans inklusive distansskruv, per styck 1275 kr (Ref. 1 275 kr)

859 -Integrerad distans/kopplingskomponent 1090 kr (Ref. 1 090 kr)

861 – Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 34194 kr (Ref. 32 325 kr)

862 – Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 36289 kr (Ref. 34 335 kr)

863 – Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 37901 kr (Ref. 35 885 kr)

865 – Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 33083 kr (Ref. 31 280 kr)

871 – Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 18673 kr (Ref. 17 600 kr)

872 – Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 20812 kr (Ref. 19 840 kr)

873 – Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 23628 kr (Ref. 22 424 kr)

874 – Tillägg för alveolarbar på två implantat 4475 kr (Ref. 4 475 kr)

875 – Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5275 kr (Ref. 5275 kr)

876 – Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7035 kr (Ref. 7 035 kr)

877 – Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 15296 kr (Ref. 14 600 kr)

878 – Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 303 kr (Ref. 285 kr)

880 – Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2299 kr (Ref. 2 155 kr)

881 – Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1194 kr (Ref. 1 120 kr)

882 – Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 35004 kr (Ref. 2 940 kr)

883 – Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 6105 kr (Ref. 5 695 kr)

884 – Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 11176 kr (Ref. 10 505 kr)

888 – Fästskruv/broskruv, per styck 180 180 889 – Distansskruv, per styck 193 kr (Ref. 180 kr)

Comments are closed.