Implantat

Är du orolig över hur mycket dina nya fasta tänder kommer att kosta? Vi har skapat en kampanj som låter dig ha full koll på kostnaderna. Implantatbehandling till fast pris är alltid begränsat till 24 500 kr per käke (vid behandling av två käkar kommer den ena att kosta 19 500 kr), patientens del att betala.

Läs mer här.

Det går att ersätta nästan alla förlorade tänder med implantat. Behandlingen innebär att en titanskruv får växa fast i käkbenet.

Tänder slits med tiden. Ibland såpass mycket att de går förlorade. De vanligaste orsakerna till tandförluster är tandlossningssjukdomar, karies och frakturer.
Sedan ett par decennier tillbaka finns hjälp att få i form av implantat. I de flesta fall går det att få tänder som sitter fast och ser naturliga ut med hjälp av denna behandling.

Implantat – en hållbar lösning

Behandlingen med implantat har mycket god prognos. Undersökningar visar att 90-99 procent av broar som installerats fungerar bra under många år. Enstaka implantat når upp till 95 procent. Majoriteten av dem som får implantat bör räkna med en livslång ersättning för sina förlorade tänder. Titanfixturer slits inte men tänderna kan däremot behöva bytas ut. En bra munhygien är avgörande för att titanfixturerna inte ska lossa.

Fixturer

Grundämnet titan kan accepteras av kroppen nästan som om det vore egen vävnad. Detta innebär att patienter kan få nya ”rötter” som växer fast i käkbenet, tillverkade av titan. Ett implantat av det här slaget kallas för fixtur.

Med en mindre operation kan tandläkaren fästa titanfixturer i käken. På fixturen fästes sedan en så kallad distans som sticker ut en bit genom tandköttet. En krona alternativt bro limmas eller skruvas därefter fast på distansen.

Under behandlingen är det viktigt att patienten är frisk, men även patienter med medicinskt balanserade sjukdomar kan få implantat. Hög ålder är sällan något problem.

Komplikationer ovanliga

Ingreppet sker vanligtvis under lokalbedövning och är smärtfritt. Under de närmsta dagarna efter operationen kan det förekomma svullnad och värk. Allvarliga och omfattande komplikationer är ytterst ovanliga. Under vissa omständigheter kan det hända att implantatet inte fäster i käkbenet. Ibland gör man då om operationen. Alternativet är att fästa implantatbron på färre fixturer än vad som från början var planerat.

Benets kvalitet avgörande

Förlusten av en eller flera tänder gör benet där tandroten suttit understimulerat.
Det kan leda till att benet sakta försvinner. Fördelen med implantat är att benet stimuleras och att benvolymen bevaras. Desto längre man väntar med en implantatbehandling, desto större är risken för att benet inte räcker till att fästa fixturer i. Även i de fall där käkbenet är kraftigt resorberat finns det i dag tekniker för att få fixturer att bli stabila.

Benets kvalitet är avgörande för hur många fixturer som får plats. I helt tandlösa käkar är det vanligt att tandläkaren fäster sex stycken fixturer i överkäken och fyra i underkäken. På fixturerna kan en bro med nya tänder därefter fästas. Ibland är det inte möjligt att fästa många fixturer. Alternativet kan då vara en form av avtagbar protes, en så kallad täckprotes. Trots att den är avtagbar har den ett bra fäste mot fixturerna och glider inte omkring som en vanlig protes.

Enstaka tänder saknas

Implantat är ett mildare, mer hållbart och vanligtvis mer estetiskt alternativ till bro, som varit den vanligaste behandlingen mot tandlucka hitintills. Bron stödjer sig nämligen på tänderna framför och bakom tandluckan vilket innebär att tandläkaren ofta måste slipa ner frisk tandsubstans för att kunna placera in bron.

Många tänder saknas

I de fall där många tänder saknas eller när de tänder som finns kvar är av sämre kvalitet går det inte att på ett säkert sätt fästa en bro. Tidigare har protes varit den vanligaste behandlingsmetoden i detta läge. Den krokas fast med klamrar eller speciella fästen till de kvarvarande tänderna eller fäster mot tandköttet, ungefär som en sugkopp. Nackdelen är att det kan vara svårt att vänja sig vid en protes, eftersom den kan skava och lossna.

Med hjälp av implantat är det nu möjligt att få fastsittande tänder istället för protes. Undersökningar visar att cirka 90 procent av alla implantat som görs i helt tandlösa käkar blir lyckade.

Comments are closed.