Kvalitet

 

Praktikertjanst_logo_RGB
Stortorgets Tandläkargrupp ingår i Praktikertjänsts koncern – den största inom privat tandvård och hälso-och sjukvård i Sverige.
För att säkerställa kvaliteten så certifieras koncernens mottagningar enligt en intern kvalitetsmodell (Focus: Praktikertjänst eget kvalitetssäkringssystem enligt ISO 9001.)
certyfikat

 

Certifiering är treårig och innefattar:

  • att årligen uppdatera verksamhetens rutiner
  • att aktivt arbeta med riskanalyser
  • att hantera och åtgärda avvikelser

För oss är kvalitet ett viktigt område, därför arbetar vi kontinuerligt med dessa frågor. Allt för att ge dig den bästa tandvården.

 

Vi vill ge dig som patient:

  • ett tryggt omhändertagande som genomsyras av omtanke, engagemang, förtroende och kvalitet.
  • en god, säker och smidig vård som präglas av hög professionell kompetens.
  • hög tillgänglighet och kontinuitet i kontakten med våra medarbetare.
  • tillgång till våra interna och externa nätverk inom olika vårdområden och specialiteter.

Koncernens värderingar, vilka vi delar är:

Förtroende och kvalitet
Företaget bedriver vård med hög kvalitet och bra resultat. Medarbetarnas kompetens lägger grunden för pålitlighet, trovärdighet och långsiktiga relationer.

Omtanke
I alla möten visas respekt, värme, lyhördhet och serviceanda. Engagemanget är till för patientens bästa.

Nytänkande
Entreprenörsandan ger engagemang att utveckla och förbättra verksamheten. Det skapar mervärde för patienterna.

Comments are closed.