Praktikertjänst

 

Praktikertjanst_logo_RGB
Stortorgets Tandläkargrupp ingår i Praktikertjänsts koncern – den största inom privat tand-, hälso- och sjukvård i Sverige.
För att säkerställa kvaliteten så certifieras koncernens mottagningar enligt en intern kvalitetsmodell.

certyfikat

 

Certifiering är treårig och innefattar:

  • att årligen uppdatera verksamhetens rutiner
  • att aktivt arbeta med riskanalyser
  • att hantera och åtgärda avvikelser samt

Koncernens värderingar, vilka delar vi med är:

Förtroende och kvalitet
Företaget bedriver vård med hög kvalitet och bra resultat. Medarbetarnas kompetens lägger grunden för pålitlighet, trovärdighet och långsiktiga relationer.

Omtanke
I alla möten visas respekt, värme, lyhördhet och serviceanda. Engagemanget är till för patientens bästa.

Nytänkande
Entreprenörsandan ger engagemang att utveckla och förbättra verksamheten. Det skapar mervärde för patienterna.

Comments are closed.