Tandvårdspriser

Vi är självklart anslutna till Försäkringskassan, vilket innebär att du kan använda dig av det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) och har tillgång till högkostnadsskyddet precis på samma sätt som hos andra tandläkare.

Tandvårdsstödet är ett ekonomiskt bidrag som gör det billigare att gå till tandläkaren. Det omfattar alla vuxna som är 24 år och äldre. Det består av:

 • Ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, på 300 eller 600 kronor per år beroende på hur gammal du är. Det allmänna tandvårdsbidraget kan du använda som delbetalning för din tandvård. Du får tandvårdsbidrag den 1 juli varje år och kan spara det upp till två år.
  • 24-29 år och över 65 år: 600 kronor per år
  • 30-64 år300 kronor per år
 • Ett högkostnadsskydd, som gör att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Du får ersättning för kostnader över 3 000 kronor under ett år.Skyddet mot höga kostnader börjar gälla när du har betalat över 3 000 kronor enligt referenspris under en ersättningsperiod.
  • Upp till 3 000 kronor: Du betalar fullt pris.
  • 3 001-15 000 kronor: Du får 50 procent av kostnaden i ersättning.
  • Över 15 000 kronor: Du får 85 procent av kostnaden i ersättning

Våra priser

Nedan finner du tandvårdspriser för ett urval av våra vanligaste behandlingar. Är du intresserad av en mer detaljerad prislista hänvisar vi hit. Du är alltid välkommen att fråga oss om du undrar över våra kampanjer, priser eller delbetalning.

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
845 kr (Ref. 845 kr)
Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare
470 kr (Ref. 370 kr)
Omfattande, kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare
1575 kr (Ref. 1 055 kr)
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
825 kr (Ref. 825 kr)
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist
510 kr (Ref. 510 kr)
Röntgenundersökning av enskild tand
61 kr (Ref. 55 kr)
Panoramaröntgenundersökning
572 kr (Ref. 525 kr)
Salivsekretionsmätning
627 kr (Ref. 600)

Hälsofrämjande åtgärder

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar
415 kr (Ref. 415 kr)
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
500 kr (Ref. 500 kr)
Profylaxskena, per skena
795 kr (Ref. 795 kr)
Fluorbehandling, kortare behandlingstid
170 kr (Ref. 170 kr)

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
500 kr (Ref. 500 kr)
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
1015 kr (Ref. 1015 kr)

Kirurgiska åtgärder

Tanduttagning, en tand
1325 kr (Ref. 1025 kr)
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
2190 kr (Ref. 1690)
Implantatkirurgi – be din tandläkare om kostnadsförslag
Parodontalkirurgi – be din tandläkare om kostnadsförslag
Apikalkirurgi – be din tandläkare om kostnadsförslag
Rotbehandling

Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3641 kr (Ref. 3395 kr)
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
4417 kr (Ref. 4095 kr)
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
5517 kr (Ref. 5135 kr)
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
6012 kr (Ref. 5600 kr)
Komplicerad kanallokalisation
864 kr (Ref. 805 kr)

Bettfysiologiska åtgärder

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3880 kr (Ref. 3 530 kr)
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3880 kr (Ref. 3 530 kr)

Reparativa åtgärder

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
655 kr (Ref. 605 kr)
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1034 kr (Ref. 960 kr)
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1232 kr (Ref. 1145 kr)
Fyllning av en yta på molar eller premolar
975 kr (Ref. 775 kr)
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1440 kr (Ref. 1140 kr)
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1815 kr (Ref. 1515 kr)

Protetiska åtgärder

Permanent tandstödd krona, en per käke
6303 kr (Ref. 5755 kr)
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
5200 kr (Ref. 4470 kr)
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3394 kr (Ref. 3150 kr)
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
2415 kr (Ref. 2205 kr)
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
4037 kr (Ref. 3660 kr)
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
5599 kr (Ref. 5160 kr)
Hel underkäksprotes
9911 kr (Ref. 9270 kr)
Hel överkäksprotes
9911 kr (Ref. 9270 kr)
Rebasering av protes
2767 kr (Ref. 2555 kr)
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1359 kr (Ref. 1255 kr)

Comments are closed.